Hệ thống phần mềm
THEO DÕI ĐƠN THƯ CÔNG DÂN

  • Hệ thống theo dõi đơn thư công dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật..
  • VĂN PHÒNG UBND TỈNH CÀ MAU
  • Số 02, đường Hùng Vương, phường 5, TP.Cà Mau
  • https://theodoidonthu.camau.gov.vn
Thông tin hỗ trợ